ساخت: انواع خدماتی که به ایجاد مکانی و کالا هایی همچون کانکس ها و خانه های پیش ساخته، تاسیسات قابل حمل یا ماشین آلات و تجهیزات مطابق سفارش کارفرما در هر پروژه ای برای استفاده در مکانی دیگر.

احداث: خدمات و فعالیت هایی که منجر به ساخت سازه هایی همچون ساختمان، سد سازی، خطوط لوله آب گاز نفت و…، نیروگاه ها، تصفیه خانه، ایستگاه های پمپاژ و تقویت، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها، خطوط ریلی و زمینی، سازه های دریایی و ساحلی، تاسیس شبکه های توزیع، فرودگاه سازی، بندر سازی، اسکله سازی، پل تونل کارخانجات و هر نوع سازه دیگر. در این مورد تامین مواد اولیه و مصالح مورد نیاز بر عهده پیمانکار و یا کارفرما باشد.

نصب: نصب، برپایی و استقرار هر نوع سازه، تاسیسات، تجهیزات، سامانه و… بصورت کامل یا بخشی از آن که بصورت مستقل نیز کارآمد می باشد که به هر نوعی امکان بهره برداری و استفاده از آن وجود داشته باشد.

نگهداری: تمامی سازه ها و مکان های احداث شده نیازمند نگهداری است که شرکت های پیمانکاری علاوه بر موارد بالا امکان قبول پروژه های نگهداری از آنها را دارند. (نگهداری عموما با هدف جلوگیری از خرابی و ترمیم ماشین آلات، سازه ها، تجهیزات و تاسیسات و… صورت میپذیرد)

تعمیر: تعمیر سازه ها، مستحدثات، سامانه ها ماشین آلات و… که دوباره قابل استفاده و بهره برداری برای انجام امور همانند گذشته باشند.

طراحی و پیاده سازی توسط وب راد

Call Now Button