تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص

جهت تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص  باید نکات زیر را در نظر داشته باشید .

اول ، باید حداقل دو‌ سال از تاريخ ثبت شرکت شما گذشته باشد و بدهی مالیاتی هم نداشته باشید. همچنین برای تبدیل شرکت باید الزامات قانونی مربوط به شرکت‌های سهامی خاص مانند حداقل تعداد شرکا و… را رعایت کنید.

بنابراین در‌صورتی‌که شرایط لازم را داشتید می‌توانید فرایند تبدیل شرکت را شروع کنید.

در مرحله اول، مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل دهید و صورتجلسه تبدیل شرکت و اساسنامه و اظهارنامه را تنظیم و تصویب کنید.

در مرحله بعد باید برای تشکیل مجمع عمومی عادی اقدام کنید. در این مجمع مدیران جدید و بازرسان شرکت سهامی خاص انتخاب می‌شوند. در مرحله آخر هم باید صورتجلسات را در اداره ثبت شرکت‌ها، ثبت کنید.

شرایط روند تغییر عبارت است از:

حداقل دو‌ سال از تاريخ ثبت شرکت گذشته باشد و دو ترازنامه به تصويب رسيده باشد.
شرکت بدهی مالیاتی نداشته باشد.
تبدیل شرکت به موجب حکم یا دستور قضایی ممنوع نشده باشد.
الزامات قانونی مربوط به شرکت‌های سهامی خاص رعایت شده باشد.

مراحل انجام کار
اکنون که شرایط تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص را فراهم کردید، می‌توانید مراحل ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها را شروع کنید. تا شرکت مسئولیت محدود شما به صورت رسمی و قانونی به شرکت سهامی خاص تبدیل شود.

این مراحل شامل موارد زیر است:

مرحله ۱) تقویم دارایی‌های شرکت با مسئولیت محدود
برای تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص، در وهله اول باید کلیه دارایی‌های شرکت مسئولیت محدود تقویم شود(یعنی میزان ارزش نقدی آن‌ها مشخص شود). این کار توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام شده و در قالب یک گزارش ارائه می‌شود. این گزارش باید همراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال شود.

مرحله ۲) تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده
پس از تقویم دارایی‌های شرکت باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل دهید و در مورد تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص تصمیم‌گیری کنید. اساسنامه جدید و اظهارنامه شرکت سهامی خاص هم باید در این مجمع تنظیم شود و به تصویب برسد.

در مجمع عمومی فوق‌العاده باید حداقل دارندگان بیش از نصف سرمایه حاضر باشند تا بتوانید در مورد تبدیل شرکت تصمیم‌گیری کنید. افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص با موافقت دارندگان دو سوم سهام که در جلسه رای‌گیری حضور دارند، تصویب می‌شود.

مرحله ۳) تشکیل مجمع عمومی عادی
پس از تصمیم‌گیری در مورد تبدیل شرکت، باید اعضای هیات مدیره شرکت سهامی خاص را تعیین کنید. از همه مهم‌تر اینکه انتخاب بازرس نیز در شرکت‌های سهامی خاص از موارد اجباری است. مدیران شرکت‌ با توافق تمام یا اکثریت سهامداران در مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند و حداقل تعداد آن‌ها، ۳ نفر است. بنابراین در جلسه مجمع باید ۳ نفر اعضای هیات مدیره و دو بازرس(بازرس اصلی و علی‌البدل) انتخاب کنید.
برای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی باید دارندگان بیش از نصف سهام که حق رای دارند در جلسه حاضر شوند. اگر در جلسه اول این نصاب محقق نشد، باید برای بار دوم مجمع را تشکیل دهید. جلسه دوم با حضور هر تعداد از سهامدارانی که حق رای دارند رسمیت پیدا می‌کند. سپس باید رای‌گیری انجام دهید و در صورتی‌که اکثریت نسبی حاضرین با آن موافق باشند، صورتجلسه تبدیل شرکت را تنظیم کنید و حاضرین آن را امضا کنند.

مرحله ۴) ثبت صورتجلسه‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها
در این مرحله، باید برای ثبت صورتجلسه‌ها در سامانه اداره ثبت شرکت‌ها اقدام کنید. این صورتجلسه‌ها عبارت‌اند از: صورتجلسه تبدیل شرکت و صورتجلسه انتخاب مدیران و بازرسان. بنابراین باید برای هر‌کدام ورود اطلاعات جداگانه در سامانه انجام دهید.

پس از اتمام ورود اطلاعات، رسید نهایی را از سامانه دریافت کنید. صورتجلسه را به همراه مدارک لازم در پوشه تغییرات قرار داده و اطلاعات پوشه را تکمیل کنید. سپس رسید اینترنتی دارای بارکد را روی آن بچسبانید و پس از قرار دادن در پاکت پستی، از طریق دفاتر منتخب پستی برای اداره ثبت شرکت‌ها ارسال کنید.

ارسال دیدگاه

طراحی و پیاده سازی توسط وب راد

Call Now Button