درخواست پلمپ دفاتر 1403

جهت ثبت و درخواست پلمپ دفاتر 1402 و 1403  و استعلام هزینه پلمپ دفاتر 1402 با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید

02188880703 خط ویژه

اخذ دفاتر پلمپ، یکی از مسائلی است که تمامی شرکت ها تا قبل از شروع سال جدید، موظف به انجام آن هستند. در غیر این صورت، به دلیل عدم اخذ دفاتر در موعد مقرر، مشمول جریمه مالیاتی سنگین می شوند. تهیه دفاتر پلمپ، یکی از وظایف مهم مدیران شرکت ها برای هر سال مالی است. سال مالی شرکت ها در اساسنامه آنها درج شده است که با تهیه دفاتر پلمپ، عملکرد مالی خود را در آن ثبت می کنند (معمولا شروع سال مالی را اول فروردین انتخاب می کنند).

در قانون تجارت ایران از سال ۱۳۱۱، چهار دفتر نام برده شده است (دفتر روزانه، دفتر دارایی، دفتر کل و دفتر کپیه) که تهیه دو نوع آن در حال حاضر الزامی است. امروزه تنها تهیه دفاتر روزانه و کل، از نظر قانونی ضروری است. تکمیل دفاتر تجاری، مختص شرکت ها نبوده و اشخاص تاجر که شرکت ندارند نیز موظف به تهیه آن هستند. عدم تهیه این دفاتر برای مدیران و شرکت ها، عواقب خطرناک حقوقی و مالیاتی را به همراه خواهد داشت زیرا این دفاتر، اسنادی هستند که در دعاوی بین تاجر و غیر تاجر و همچنین در اداره مالیات، دارای اهمیت زیادی هستند.

پلمپ دفاتر چیست و چرا باید برای پلمپ دفاتر در مدت زمان مشخصی اقدام نمود؟
پلمپ به معنی آن است که توسط نماینده اداره ثبت شرکت ها امضا و مهر شده باشد. دفاتر قانونی به منظور درج مراودات مالی شرکت ها و تجار، تهیه می شوند. با این هدف که فعالیت اقتصادی تجار و شرکت ها زیر نظر قرار گرفته شود تا شفافیت مالی وجود داشته و در صورت بروز اختلافات حساب، بتوان به آن مراجعه نمود. به همین دلیل، مراجع قانونی برای آن سندیت قائل شده و عدم تکمیل آن را متضمن هزینه و جریمه قرار داده اند.

دفاتر پلمپ را از کجا تهیه کنیم؟
دفاتر قانونی را باید از اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهیه نموده و سپس بدون خط خوردگی و تناقض، آن را در طول سال مالی تکمیل نموده و درموعد مقرر به اداره مالیات جهت بررسی ارائه نمایید.

پیگیری پلمپ دفاتر
یکی از گام های اصلی در تهیه دفاتر قانونی، ورود اطلاعات در سامانه اداره ثبت شرکت ها است. سامانه مذکور، یک شماره پیگیری به شما می دهد که باید آن را تا زمان تحویل گرفتن دفاتر، نزد خود نگه دارید . سپس اظهارنامه درخواستی را باید در موعد زمانی مقرر مهر و امضا نموده و از طریق دفاتر منتخب پستی، به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایید. پس از ارسال اظهارنامه به اداره ثبت شرکت ها، باید آن را پیگیری نموده تا دفاتر قانونی برای شما ارسال گردد. پس از پیگیری مداوم در مدت حدود دو هفته کاری، دو جلد دفتر با برچسب و مهراداره ثبت دریافت خواهید نمود. این دفاتر، به مرکز اصلی شرکت که به عنوان اقامتگاه قانونی در اساسنامه ذکر شده است، ارسال می گردد.

دفتر روزنامه
همه تجار به طور روزانه باید مطالبات، مبادلات تجاری و معاملات مربوط به اسناد تجاری از جمله خرید و فروش، ضمانت و … را در آن ثبت کنند.

دفتر کل
عملیات مالی ثبت شده در دفتر روزنامه، به آن منتقل می شود. همچنین، صورت های مالی تاجر هفته ای یک بار استخراج شده و در دفتر کل وارد می شود.

اهمیت تهیه دفاتر قانونی
وجود دفاتر مانع از تقلب، حساب سازی و گزارش های نادرست تاجر خواهد بود. در دعاوی حقوقی، دفاتر تجاری، سند قابل استناد است و در صورت عدم تهیه یا تکمیل آنها، می تواند علیه تاجر مورد استناد قرار بگیرد. در پایان سال، این دفاتر تحویل اداره مالیات می شوند.

شرکت ها در صورت عدم فعالیت نیز مکلف به اخذ دفتر پلمپ بوده و در غیراین صورت جریمه می شوند. اداره مالیات، مبنا را برای تعیین میزان مالیات شرکت فاقد دفاتر، متوسط درآمد سایر شرکت های هم صنف قرار می دهد.

آیا موسسه ها معاف از اخذ دفاتر پلمپ هستند؟
خیر. تمامی موسسات اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی، مکلف به اخذ دفاتر پلمپ هستند. به این دلیل که تمامی مبادلات تجاری و تراکنش های یک موسسه باید مشخص بوده و به اطلاع اداره مالیات برسد. اداره مالیات، با بررسی مراودات مالی موسسه مذکور، تشخیص می دهد که آیا این موارد جزو موارد معاف از مالیات بوده است یا خیر. در صورتی که این ساز و کار وجود نداشته باشد، بسیاری از افراد با ثبت یک موسسه خیریه، فعالیت های تجاری خود را بدون پرداخت مالیات انجام می دهند.

مشخصات ظاهری دفاتر تجاری
این دفاتر تنها توسط اداره ثبت شرکت ها تهیه می شود و لازم نیست دفاتر را از مراکز دیگری تهیه کرده و جهت پلمپ به آنها ارائه دهیم. ابتدا و انتهای دفتر باید قیطان کشی شده و با مهر خاص دولتی ممهور شده باشد. همچنین، تمام صفحات باید شماره گذاری شده و تعداد کل آن درج گردد.

زمان تهیه دفاتر پلمپ
بعد از ثبت شرکت، سالانه قبل از شروع سال مالی جدید که اصولا اول فرودین است، باید دفاتر را تهیه نمود. به علت ازدحام موجود در انتهای سال، اکیدا توصیه می شود جهت تهیه دفاتر، دو ماه زودتر یعنی در بهمن ماه اقدام نمایید.

نحوه تهیه دفاتر پلمپ
مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها برای ارائه دادخواست پلمپ دفاتر
تکمیل اظهارنامه با درج اطلاعات متقاضی
انتخاب نوع دفاتر و تعداد برگه های آن
مدارک جهت اخذ پلمپ دفاتر
تصویر کارت ملی مدیرعامل شرکت
اظهارنامه پلمپ مهر و امضا شده
تصویر روزنامه رسمی تاسیس
تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات
مدت زمان اخذ دفاتر پلمپ
از تاریخ ارسال مدارک در اداره پست، ظرف ۱۵ روز کاری، دفاتر به آدرس تاجر (حقیقی یا حقوقی) ارسال می شود. باید توجه شود درخواست تهیه دفاتر به اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود. این اداره پس از تهیه دفاتر، آن را به مرکز اصلی شرکت ارسال خواهد کرد.

در صورت رد شدن دفاتر پلمپ در اداره ثبت شرکت ها چه کنیم؟
از زمان دریافت اظهارنامه پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها، باید ظرف مدت کمتر از پنج روز آنرا پست نمایید. در غیر این صورت، درخواست شما به طور اتوماتیک رد می شود. همچنین باید توجه داشته باشید که از زمان پست مدارک، باید هزینه دفاتر پلمپ را به صورت سیستمی پرداخت کنید تا درخواست شما رد نشود.

چرا سامانه اداره ثبت شرکت ها در زمان اخذ دفاتر پلمپ، خطای کد پستی می دهد؟
تمامی شرکت ها باید آدرس و کد پستی خود را مطابق با آخرین تاییدیه پستی ارسال نمایند. برای گرفتن تاییدیه پستی، می توانید به سایت اداره پست یا به نزدیک ترین دفتر پستی مراجعه کنید. درصورتی که آدرس و کد پستی مندرج در تاییدیه پستی با آدرس و کد پستی شرکت شما مطابقت نداشته باشد، می بایست نسبت به تنظیم صورتجلسه اصلاح آدرس اقدام نمایید. در غیر این صورت، نمی توانید دفاتر پلمپ خود را دریافت کنید.

دلایل رد دفاتر در اداره مالیات:
استفاده از دفاتر سال های قبل
ثبت هرگونه اطلاعات غیرواقعی
ثبت نکردن فعالیت های مربوط به شعب یا شعبه شرکت
صفحات بیش از حد سفید گذاشته شده و سفید ماندن تمام صفحات به منظور سوء استفاده
عدم ثبت یک یا چند فعالیت
تراشیدن، پاک کردن، محو کردن و مخدوش کردن مندرجات
خارج شدن دفاتر از پلمپ و فقدان یک یا چند برگ

آیا برای اخذ کارت بازرگانی یا کارت عضویت اتاق بازرگانی باید دفتر پلمپ گرفت؟
پیش شرط اخذ کارت بازرگانی یا کارت عضویت اتاق بازرگانی (حقیقی یا حقوقی)، در مرحله نخست، اخذ دفتر پلمپ قانونی است. در مرحله دوم و پس از اخذ دفاتر پلمپ، می توان اظهارنامه دفتر تجارتی دریافت نمود. اظهارنامه دفتر تجارتی، برگه ای است با مهر برجسته اداره ثبت شرکت ها که شامل مشخصات متقاضی، آدرس، کد پستی و کالاهایی که اقدام به صادرات یا واردات آن می کند. پس اظهارنامه پلمپ قانونی، برای اخذ دو جلد دفتر از اداره ثبت مورد استفاده قرار می گیرد و اظهارنامه پلمپ تجارتی، به اتاق بازرگانی ارائه می شود.

موارد کاربرد دفاتر پلمپ:
ارائه اظهارنامه مالیاتی
اخذ کارت بازرگانی
نکته: عدم ارائه دفاتر، جریمه ای معادل ۲۰% و در صورت رد دفاتر، جریمه ای معادل ۱۰% مالیات منظور خواهد شد.

مراحل پلمپ دفاتر قانونی در سامانه اداره ثبت شرکت ها:
ثبت اطلاعات متقاضی پلمپ دفتر
ثبت اطلاعات شخصیت حقوقی
ثبت اطلاعات تکمیل کننده اظهارنامه پلمپ
ثبت اطلاعات هیات مدیره شرکت یا موسسه
ثبت سمت اعضای هیات مدیره شرکت یا موسسه
ثبت دفتر مورد تقاضا
تایید صحت اطلاعات و اخذ رسید اظهارنامه پلمپ
توجه: تمامی اعضای هیئت مدیره می بایست شماره موبایلی که در سامانه مخابرات به نام آنها باشد را در سامانه وارد کنند.

هزینه پلمپ دفاتر 1402

هزینه پلمپ دفاتر 1402 در موسسه ما تنها 850 هزار تومان می باشد که تمامی هزینه ها نیز بر عهده موسسه بوده و هیچ هزینه دیگری از شما دریافت نخواهد شد.

پیشنهاد ما
با توجه به اینکه بسیاری از شرکت ها با فراموش کردن اخذ دفاتر در موعد مقرر دچار هزینه های هنگفتی شده اند، تیم ما درشهر رتبه پیشنهاد می کند با ارسال مدارک شرکت خود و تشکیل پرونده و بایگانی در شهر رتبه ، به طور خودکار و در سریع ترین زمان ممکن و بدون مراجعه به ارگان یا اداره خاصی، دفاتر خود را دریافت نموده و دغدغه ای بابت این مسئله نداشته باشید.

یک نظر برای “درخواست پلمپ دفاتر 1403

ارسال دیدگاه

طراحی و پیاده سازی توسط وب راد

Call Now Button