رتبه بندی شرکت ها

به صورت قانونی کارفرما به استناد رتبه بندی شرکت ها آگاهی و اطمینان کافی از میزان توان فنی و توان مالی آن داشته و از میان شرکت هاي مختلف انتخاب بهتری می تواند داشته باشد.

شرکت ها چه به صورت مجزا، پیمانی و مشاوره ای در مناقصه شرکت می کنند تا بتوانند با توجه به شرایط آن، مناقصه را دریافت کنند. اما در انتخاب اینکه چه شرکتی قابلیت و صلاحیت اخذ این پروژه را دارد توجه به معیارهایی مانند، قیمت های پیشنهادی، سوابق کاری شرکت، میزان قابلیت کار و توان فنی شرکت، تجارب کاری، توان اقتصادی و… ضروری می باشد.

بر این اساس، تمامی معیار های ذکر شده رتبه بندی ۱ تا ۵ و یا بیشتر را دارند و تعیین این رتبه بندی نیز بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد.

منظور از رتبه بندی و گرید چیست ؟
معیاری که صلاحیت و تضمین کننده کیفیت و کمیت پیمانکاران را مشخص می سازد و در ارائه خدمات و دفاع از حقوق آنها می باشد که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گرفته می شود.

شرکتها از نظر سازمان فنی و عمران استاندارد به دو دسته تقسیم بندی می شوند:

شرکتهای پیمانی که پیمانکاری معروف هستند.
شرکت مشاوره که به امور مشاوره مهندسی می پردازند.
اخذ رتبه یکی از مهم ترین و با اهمیت ترین کارهایی است که هر شرکت و هر کسب و کار و فعالیتی باید پس از تاسیس خود آن را کسب کند. برای هر شرکتی رتبه بندی فوایدی زیادی دارد. شما با کسب گرید و رتبه بندی مناسب برای شرکت خود قادر می باشید از نقاطی که ضعیف و یا نقاطی که قوت دارید مطلع شوید. همه ی تلاش خود را به منظور تقویت نقاط قوت و برطرف نمودن نقاط ضعف خود به کار بگیرید.

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری، بررسی و ارزیابی مقدار توانایی شرکت (برمبنای نفرات و سابقه های آن ها ، تجربه کاری و توان و قدرت مالی) است. این بررسی و ارزیابی بر بنیان قواعد و ضوابط و نظام نامه هایی که به وسیله معاونت استراتژی سازمان ریاست جمهوری مصوب می گردد صورت می پذیرد.

رتبه بندی ثبت شرکت ها در 11 رشته معرفی گردیده است و در پایه های (1،2،3،4،5) صورت می پذیرد که پایه 5 کمترین و 1 بیشترین پایه می باشد . به منظور دستیابی به رتبه بندی پایه 5 شرکت باید امتیاز نفرات را که به منظور رشته و یا رشته های مورد تقاضا به شکل جداگانه داشته باشد که بررسی و ارزیابی این امتیاز بربنیان مدرک تحصیلی و سابقه اعضای هیات مدیره صورت می پذیرد.

به منظور دست یافتن به پایه چهار (1،2،3،4) شرکت بایستی امتیاز نفرات و سقف تجربه کاری معین و مشخص شده جهت هر رشته و پایه و سقف توان مالی مشخص شده جهت هر رشته و پایه را به شکل جداگانه داشته باشد.

طراحی و پیاده سازی توسط وب راد

Call Now Button