شرایط و مدارک اخذ رتبه ۵ ابنیه

شرایط و مدارک اخذ رتبه 5 ، طبق آنچه بیان شد؛ اخذ رتبه 5 ابنیه باعث می شود که پیمانکار صلاحیت قانونی پیدا کند و اجازه شرکت در مناقصه ها را داشته باشد. بنابراین پیمانکارانی که می خواهند برای مثال در رشته ابنیه و ساختمان فعالیت کنند؛ ابتدا باید حداقل هایی را فراهم نمایند تا حداقل رتبه پیمانکاری را دریافت کنند.

شرایط و مدارک اخذ رتبه ۵ ابنیه عبارتند از:

1. شرکت به صورت قانونی و با موضوع فعالیت ابنیه و ساختمان به ثبت رسیده باشد.
2. در پرونده شرکت هیچ سوسابقه حرفه ای مشاهده نشود.
3. مدرک تحصیلی مدیرعامل و حداقل دو سوم اعضای هیئت مدیره کمتر از لیسانس نباشد.
4. دو مهندس با حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط (مجموع 600 امتیاز).
5. عدم وجود ممنوعیت ‌های مقرر در اصول ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
6. اعضا هیات مدیره از اعضا دولت نباشند.

(( چنانچه متقاضی درخواست دو رشته همزمان از جمله راه و ساختمان را داشته باشد ، می تواند با استفاده از مدارک مهندسین امتیاز آور دیگری، برای هر رشته 600 امتیاز درخواست همزمان برای اخذ رتبه ای با دو پایه 5 را داشته باشد)))

نکته مهمی که باید به آن توجه کنید: به هنگام اخذ رتبه پیمانکاری برای رشته های مختلف در پایه 5 حداکثر امکان اخذ تا دو رشته انتخابی را خواهیم داشت. در صورتی که بخواهیم برای رشته دیگری در این پایه رتبه اخذ نماییم ( یعنی 3 رشته ) باید یکی از رشته هایی را که قبلا در این پایه رتبه اخذ نموده بودیم را به پایه بالاتری ارتقا دهیم تا در پایه 5 ظرفیت جهت اخذ رتبه برای رشته جدید باز شود و بتوانیم رشته انتخابی جدید را هم دارای رتبه کنیم.

به عنوان مثال اگر برای دو رشته مختلف مانند راه و ساختمان در پایه 5 رتبه کسب نمودیم اگر بخواهیم برای رشته دیگری مانند آب در این پایه کسب رتبه کنیم باید حداقل یکی از دو رشته قبلی به عنوان مثال رشته راه را به پایه بالاتری یعنی رتبه 4 ارتقا دهیم تا بتوانیم برای رشته آب در پایه 5 اخذ رتبه نماییم.

طراحی و پیاده سازی توسط وب راد

Call Now Button