فرم نقل و انتقال سهام دارایی

برای دانلود فرم نقل و انتقال سهام دارایی کلیک کنید

به قسمتی از سرمایه یک شرکت سهامی که بر اساس تعهدات و بر مبنای میزان مشارکت افراد بین آن ها تقسیم می شود سهام می گویند.

سهام به صورت با نام یا بی نام صادر می گردد و می تواند قابلیت انتقال به غیر داشته یا نداشته باشد.بنابراین نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی روند مخصوص به خود را دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

اگر قصد نقل و انتقال سهام در شرکت خود را دارید باید نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نموده و یک صورت جلسه نقل و انتقال سهام تنظیم نمایید.

انتقال سهام شرکت سهامی خاص

انتقال سهام در شرکت سهامی خاص برای خروج شرکا و ورود شرکای جدید بکار گرفته می شود. بنابراین سهامدارانی که می خواهند از شرکت خارج شوند باید سهام خود را به فرد یا افراد جدید انتقال دهند.

برای شرکت های سهامی هرگونه انتقال سهام با نام باید در دفتر نقل و انتقال سهام ثبت گردد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نماینده قانونی آن ها باید دفتر مذکور را امضا نماید.

صورت جلسه انتقال سهام شرکت سهامی خاص

پس از برگزاری جلسه نقل و انتقال سهام، باید یک برگ از صورت جلسه انتقال شرکت سهامی خاص را به اداره مالیات محل اقامت شرکت ارائه داده و پس از پرداخت مالیات آن، مفاصا حساب میزان سهام انتقالی را دریافت نمایید.

نحوه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص به این صورت است که باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود و در آن جلسه انتقال دهنده و انتقال گیرنده حضور داشته باشند.

بنابراین پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای انتقال سهام، مراجعه به سازمان امور مالیاتی محل اقامت و پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص الزامی است.

یک نظر برای “فرم نقل و انتقال سهام دارایی

ارسال دیدگاه

طراحی و پیاده سازی توسط وب راد

Call Now Button