– داشتن تابعیت ایرانی
– عدم سوء پیشینه کیفری موثر
– دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت
– عضویت در سازمان استان
– نداشتن سابقه محرومیت ، محکومیت یا ممنوعیت از کارهای مهندسی مشاور و عدم اشتغال به کار در شرکت های پیمانکاری

عواملی که سبب کسب امتیاز مشاوران خواهد شد:

برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر اهمیت نیروی متخصص فنی و مهندسی، کم و کیف امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

از جمله عواملی که سبب کسب امتیاز مشاوران خواهد شد به شرح ذیل است :

– سوابق مدیریت و تجربه های مفید و موثر
– دوره های تخصصی آموزشی
– مقالات علمی ویژه
– کسب جایگاه و رتبه در آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری
– حضور داشتن در سمینارها و کنفرانس های مختلف تخصصی
– سابقه قراردادهای انجام شده در زمینه فعالیت های مهندسین مشاور و اجرایی
– امتحان و آزمون های دوره ای

ترتیب اعضا و وظایف مربوط به کارگروه فنی تشخیص صلاحیت :

– مدیر دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان به عنوان رییس کار گروه مربوطه
– یک شخص کارشناس ماهر در گروه تخصصی مربوط به انتخاب معاون فنی سازمان
– یک شخص دیگر کارشناس ماهر با معرفی تشکل صنفی مربوط
– حضور نماینده سازمان اجرایی ذیربط
– نماینده دفتر بخشی ذیربط در سازمان

طراحی و پیاده سازی توسط وب راد

Call Now Button